خاطرات ی نوجوون شرور

روزپدر


 سلام سلام 

 سال نومبارڪ
 
 خخخخ سال ڪهنـہ شدتامن تبریڪ بخوام بگم دیگـہ 

 ازقبل عیدنبودم ؋ـڪ ڪنم  

 روز 

  پدراااااا 

 مردااااااااااااااااااا 

 ولادت اقاامیرالمومنین  

 مبااااارڪ 

 روز بابای خوب منم مباررررررررڪ 

 هشت صب پاشدم تندتندواسش این ڪارت پستالودرست ڪردم 

کلیک کنید آپلود رایگان عکس برای بلاگفا - upload-photos.ir" alt="" />


 اینم توشـہ 

کلیک کنید آپلود رایگان عکس برای بلاگفا - upload-photos.ir" alt="" />

 اینم ڪادوم 

کلیک کنید آپلود رایگان عکس برای بلاگفا - upload-photos.ir" alt="" />

 دلتون سوخ؟ 

 ینی میدونم حاضرین یـہ چش نداشتین ولی یـہ دختری مث من داشتین خخخخخخخخخ 

 خلاصـہ من وقتی تقدیم ڪردم پدرجان 

 مامان الڪی مثلاقهرڪردباهام گـ؋ چراواسـہ من درست نڪردی روزمامی
 
 بخدایادم نیس ولی  ؋ـڪ ڪنم درگیرخونـہ تڪونی اینابودیم وقت نشدحالاهرچی 

 ازون موقع هرچی میگم بـہ مامان میگـہ بروبـہ باباجووووووووووووووووووووووونت بگودختربابات خخخخخخخخخخ 

 بزا روزدانش اموزبیاد..روزدختربیاد...روزجوون بیاد.......تولدت بیاد....همون  باباجووووووووووونت بازبرات ڪادوبخرہ خخخخخخخخ 

 بابا اون وسط این شکلیه 

 شوخی میڪنـہ حالا ولی خو من باباییَم دیگـہ انڪارش نمیڪنم همـہ ام میدونن دختربابامم 


  


♥ سه شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 11:04 ب.ظ توسط :) نظرات()