تبلیغات
خاطرات ی نوجوون شرور - زیرنویس

خاطرات ی نوجوون شرور

زیرنویس


دوشب پیش خونـہ داییم دورهمی بودیم شبم موندیم تاصب بروبڪس 

 اخرشب خواستیم ؋ـیلم ببینم 

؋ـلشوزدیم بـہ لب تابوضدحال خوردیم.هیشڪدوموزیرنویسشوبازنمیڪرد 

 هرڪاارڪردیم نتونستیم بیاریم زیرنویسشو 

 اومدیم ؋ـایل ترجمـہ شوباورد بازڪردیم 

؋ـیلم یـہ طر؋ــہ صـ؋ـحـہ بود وردم یـہ طر؋ــہ صـ؋ـحـہ بود خخخخخ مصیبت ازین بزرگتر؟ 

 حالانیس ڪـہ زبان هممونم عاااااااااااالی بود  
.مثلا طر؋ ڪلی ؋ـڪ میزدبعدماهمش دنبال ڪلمـہ های ڪلیدی بودیم  ڪـہ شروع مڪالمشوپیداڪنیم خخخخخخ 

 مثلا این ؋ـڪ میزدنمیـ؋ـهمیدیم نمیـ؋ـهمیدیم یهومیگـ؋  

 Where are u 

 هممون حس شاخ بودن بهمون دس میداد سریع میگـ؋ـتیم
 عاغاگـ؋ ور اریو بگرد وراریو خخخ یڪ ذوقی میڪردیم خخخخ 

 یامثلا یهوطر؋ میگـ؋ گود مورینگ 

 بازماهمه: 

 عاغا عاغا گـ؋ گودمورنینگ صب بخیر بگردپیداڪن 

خو اینم گودمرنینگ حالاساڪت باشین ڪو چی میگـہ بازخخخخخخخخ 

 هلااااااااااڪیما 

 خیلی خوش گذش ؋ـیلمشم مزہ دادخخخخ 

اصن شایدهممون رفتیم دراینده توکارمترجمی
  


♥ دوشنبه 1 آذر 1395 ساعت 06:02 ب.ظ توسط :) نظرات()