تبلیغات
خاطرات ی نوجوون شرور - تولد مــریـــmaryamـــمـㄟ(ツ)ㄏ مبارک

خاطرات ی نوجوون شرور

تولد مــریـــmaryamـــمـㄟ(ツ)ㄏ مبارک


چـہ لطیـ؋ است حس آغازی دوباره، 

 و چـہ زیباست رسیدن دوبارہ بـہ روز زیبای آغاز تنـ؋ـس... 

 و چـہ اندازہ عجیب است ، روز ابتدای بودن! 

 و چـہ اندازہ شیرین است امروز... 

 روز میلاد... 

 روز تو! 

 روزی ڪـہ تو آغاز شدی! 

فرداتولدبهترین دوست مجازیم مریم عزیزم هستش

 پستامونگامیڪردم پارسال همین موقـہ تولدتوتبریڪ گـ؋ـتم کلیک

 ینی دوستیمون ازیـہ سالم گذشت 

 درستـہ مجازی ایم ولی شاید همیش بـہ عنوان یـہ ابجی بزرگتریادوست خیلی خوب ازت حساب میبرم 

 ازتـہ دلمم برات ارزوی خوشبختی و مو؋ـقیت میڪنم 

 بهتریناروبرات میخوام نـ؋ـسی 

به یادتم همیشه

امیدوارم موفق شم باهاش تماس بگیرموتبریک بگم چون نت نمیادالانا زیاد..پشت کنکوریه

 برات بهترین عملکردوتوکنکورارزمندم مهربونم

مــریـــmaryamـــمـㄟ(ツ)ㄏ عزیزم

 تولدت  
 . 
 . 
.
.
.
 مووووووووووووووووووووووو 
 . 
 . 
 . 
 بااااااااااااااااااااااااااااااا 
 . 
 . 
 . 
 رڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪ  این پستومن 24ابان گذاشتم.

ینی یـہ لحظـہ نمیدونم چیشدتاریخ تولدشوقاطی ڪردم.فک کردم 25ابانه ینی میدونستم اذره هانمیدونم چیشداصن یهو 

خلاصـہ باذوق و شوق پست گذاشتمو چون مریم امسال نت نمیاد ینی خیلی ڪم میادبهش زنگ زدم 

 بوق ..بوق ...بوق.. 

 الو؟ 

 سلام و اینا... 

 من:تولدت مبارڪ عزیزممممممممممم 

 مریم:مرسی اجی ممنوون 

 ولی.. 

 من تولدم یـہ ماـہ دیگسااا 25اذر 

 من://////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 عه؟جدی؟پوخخخخخخخخخخخخ 

 هیچی دیگـہ ؋ـهمیدم بازم یـہ سوت ناب دادموخستـہ ام نباشم 

 مریمم سریع اومدہ بودپستموخوندہ بود 

 اززبون خودش بشنوین:


 هیچی دیگـہ یـہ هـ؋ـتـہ ؋ـقط میخندیدم.

هی یادم میومددهی میگـ؋ـتم خاڪ توسرم میزدم زیرخنده.

 مریم گلم ایند؋ــہ دیگـہ تولدت جدی جدی واقعنی مبارڪ 
  
دیشتارا دیران داندارا دیران ریندارا دان
  


♥ چهارشنبه 24 آذر 1395 ساعت 08:23 ب.ظ توسط :) نظرات()