تبلیغات
خاطرات ی نوجوون شرور - روزدخیامبارک

خاطرات ی نوجوون شرور

روزدخیامبارک


 گویاـ؋ـرداروز دخملـہ 
 دخیای شروشیطونولوس و اوجل و اڪولی پڪول روزتون مباااارڪ 


س دس دس پسرامرخص


روزهممون 

مووووو

بااااااااا

ررککککککککککککککک

 پسراام غصـہ نخورن روز12اذرهستش واستون(روزمعلولین ذهنی)البتـہ ببخشیدا  

 شاد باشین ابجیای گلممممممممممممممممم  

  ......

خاطره امروزم ادامه مطلب هستش هرکی دوس داش بخونه
 روتختم ولوبودم تبلت روشمڪم بودداشتم ؋ـیلم میدیدم 

یهوابجیم عینـہ جن اومدبالاسرم گـ؋ تل باتوڪاردارہ 

 گـ؋ـتم ڪیستـہ ڪـہ 

 گـ؋ دوستتـہ 

 شیرجـہ زدم توهال سمت تلـ؋ـن.

گوشیوبرداشتموهرهرڪرڪرامون ازپشت تلـ؋ـن استارت خورد.

بعدگـ؋ خرہ مهمون نمیخواین 

 منم ی جیییییییییییییغغغغغغغغغغ  ؋ـراصورتی ڪشیدموگـ؋ـتم نوڪررتم هستممممممم 

 بعدم گوشیوقط ڪردوگـ؋ شیش اونجام 

 ساعت؟چهارونیم 

 ی نگابـہ خونـہ انداختم ی نگابـہ اشپزخونـہ وظر؋ـا یـہ نگابـہ اتاقم.

یـہ نگابـہ سروضم.گـ؋ـتم  یاامیرالمومنینننننننننننننن
  ینی منومامان ابجیم عینـہ بولدوزرتوخونـہ راـہ میر؋ـتیموجم و جورمیڪردیم 

 من پریدم تواشپزخونه.شلوووووووووووووووووووغ 


 عاخـہ بناییم داریم الان ڪارگرا وبناهاام جزاعضای خونوادن.


تاالان اگـہ چارتاماشین ظر؋ ڪثیـ؋ ڪن بودیم اوناام اضاـ؋  شدن

 
 لامصب پذیرایی ڪـہ ماازشون میڪنیم ازظریـ؋ـواشتون نمیڪنن خخخخخ 

نوش جوونشون البته هرچقدم پذیرایی کنیم لیاقتشون بیشتره واسشون کمه
 ولی خداخیرشون بدہ ان شاللـہ سلامت باشن همیشـہ درڪنارخونوادشون خیلیم زحمتڪشن خداحـ؋ـظشون ڪنـہ 


 ینی لشگریزیدڪـہ ننگ دوعالم برشون بادتوڪل عمرشون خودشونومیڪشتن نمیتونستن انقدظر؋ ڪثیـ؋ ڪنن 


 هی شستموتموم نشدشستموتموم نشد 


 ظر؋ـاڪـہ تموم شدر؋ـتم سراغ اتاقا 


 بـہ محض اینڪـہ ڪارامون تموم شد دیدیم بیییییییییییییبنگ زنگوزدن 


 بـہ بـہ بوی گل اومددوست خوشمل من اومد

 
 ازڪیییییی بودندیدہ بودمش.ازروز امتحان نمونـہ 


 اولش یـہ اب طالبی خوردیم خنڪ شیم و بعدم مجال ندادیم پریدیم تواتاق 


 دقیقاازهمون پشت تلـ؋ـن تالحظـہ ای ڪـہ بردیم رسوندیمشون و باهم بودیم ؋ـقط غش غش
 میخندیدیم.عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااووووولی بود 

 
خیییییییییلیی خوشییییییییییییید 


 تولدمم ڪـہ مامساـ؋ـرت بودیم بعدڪادوشوامروز بهم داد.یـہ خرہ اوجمل 

 خلاصـہ ڪلی میمون بازی دراوردیم عڪس گر؋ـتیم 

 
عینـہ دیوونـہ ها یڪیمون یـہ چیزمیگـ؋ بعددوتایی روتخت پرت میشدیم ازخندہ
 

 قشنگ دوتاتیمارستانی میشیم وقتی بهم میرسیم 


 مرسی خدامریضای شماروهم شـ؋ـابدہ 


 همـہ باهم عمـ یجیب بخونیم خخخ  
چقدخوبـہ ڪـہ ادم یـہ دوست داشتـہ باشـہ مث خودش دییییییییییییییییووووووووونـہ 

هرازگاهی ب سرش بزنـہ و بادوستش زمینوزمانوبهم بزنن وهمـہ غمایادشون برہ واون لحظـہ بـہ جرزلای دیوارم  بخندن. 

 خدادوستاتونوواستون نگـہ دارہ 
 ………… 

بچه ها ی سوال
ی سایت نایت نمابودقالب داش؟
نیس چرا؟
خابیامرزشده؟
اگه کسی میدونه لینک سایتشوبرام بفرسته
مرسی


♥ چهارشنبه 13 مرداد 1395 ساعت 09:40 ب.ظ توسط :) نظرات()
نمایش نظرات 1 تا 30