تبلیغات
خاطرات ی نوجوون شرور - تولد

خاطرات ی نوجوون شرور

تولد


شونزدہ سال پیش یـہ همچین روزی خدابـہ مامانوبابا بعدازیـہ سال زندگی مشترڪ یـہ دخترڪوچولوداد. 

 مامان میگـہ ؋ـقط یادمـہ خروس بی محل  بود ودونصـ؋ شب پاموڪشوندبیمارستان دیـگہ  نـ؋ـهمیدم چیشد

تاوقتی  ڪـہخالت اومدبالاسرم گـ؋ پاشوخدابهت یـہ دختر سـ؋ـیدپوست چش گاوی عسلی باموهای طلایی داده

 درواقع اولین نـ؋ـرخالـہ جان بودڪـہ چش زدبچه رو. 

اولین نشونه گیریشم تپلی بچه بودکه الان شدہ پوست استخون 

 اولین شڪست عشقی مامانم  همون لحظـہ بودڪـہ چشاشوبازڪرد ودیدبچـہ شبیـہ خودش نیس

 ؋ـتوبرابراصل عمـہ جوناشه خخخ 

 بلی اون  دخمل ڪوشولومن بودم وامروزم تولدمـہ 

 تولدم مبارڪ 

 پ.ن ببخشیددیرسرزدم والاعید؋ـطرر؋ـتیم سـ؋ـردیروزبرگشتیم سیزدہ روز ینی حالاخاطرہ هاشومینویسم میزارم 
  
 مرسی مریم جونم بازم ڪـہ  شرمندہ ڪردی عزیزدلم مرسی ڪـہ یادت بودوممنون ازپست زیبات واسـہ تولدم 
مرسی ازیادبودت ازپروانه خخخ 

  
♥ یکشنبه 18 تیر 1396 ساعت 06:13 ب.ظ توسط :) نظرات()