تبلیغات
خاطرات ی نوجوون شرور - شهیدابراهیم هادی

خاطرات ی نوجوون شرور

شهیدابراهیم هادی


 سلاااام 
  
 راستش توعیدبودڪ دختردایی عزیزم یـہ ڪتابو بهم دادبخونم.

جلداولشوخودش داش میخوندن جلددوموخوندم.

ڪتابش راجب شهیدمظلوم ڪڪانال ڪمیل  شهیدابراهیم هادی هستش.

 شایدباورتون نشـہ ولی ازهمون دہ شب تاصبح روزعیدڪـہ میخوندم ؋ـقط اشڪ میریختم.

گذشت تااینڪـہ جلداولشوهمین چن روزپیش خوندم همین الان تموم ڪردم. 

 بی ریا بی ادعا جدی میگم:
  
 بخداازوقتی خوندم این ڪتابارو و اشناشدم  بااین شهیدہ عزیزم،

 اـ؋ـڪارم

 نیاتم

 حر؋ـام

 شحصیتم 

حجابم

 اخلاقم 

ایمانم

 همش عوض شدہ اگـہ قبلش حجابم بودالان معناشو؋ـهمیدم الان بادل وجون  حجابمودوس دارم.

اگـہ خداتوزندگیم بودالان هزاربارپررنگ ترشد.

و اونقداشڪ ریختم ڪـہ ؋ـڪ نمیڪنم واسـہ هیچ ؋ـیلمی هیچ روضـہ ومداحی ای انقدگریـہ ڪردہ باشم 

 عڪسشم زدم رودیواراتاقم هروقت نگاش میکنم حالم عوض میشه

 هرچقدبگم باورنمیڪنین زندگیم چقدباوجودش عوض شده. 

 این رو وظیـ؋ــہ خودم میدونم ڪـہ 

 یڪ: ادامـہ دهندہ راهش باشم.شرمندش نشم هیچوقت بااعمالم 

 دو :این بندہ شایستـہ خداروبـہ همـہ دوستام اطراـ؋ـیام  و..معر؋ـی ڪنم.
 
 خیلی خیلی خیلی باهاش خوگر؋ـتم وخیلی بهش  ایمان دارم. 

 پیشنهادمن ازصمیم قلب:

 صددرصدهردوجلدڪتابشوتهیـہ ڪنین بخونین بخدازندگیتون ازین روبـہ اون رومیشـہ 

 این جلدہ یڪشـہ 


 اینم جلددوشـہ 

    


♥ چهارشنبه 3 خرداد 1396 ساعت 03:02 ب.ظ توسط :) نظرات()