تبلیغات
خاطرات ی نوجوون شرور - دوستم عروس شد:)

خاطرات ی نوجوون شرور

دوستم عروس شد:)


این داستان یکی ازبچه ها رف قاطی مرغا

 ازونجایی ڪـہ چنوقت اخیریڪم ؋ـشاردرسی رومون زیادبود

منونجمـہ تصمیم گر؋ـتیم یڪم خودمونو بـہ خل و چلی بزنیم ڪـہ یـہ وخ دیوونـہ نشیم خخخ 

چنوقتـہ توحیاط گرگم هوا و لی لی واینابازی میڪنیم 

بقیـہ ام لابد؋ـڪ میڪنن انقدخوندیم زدہ بـہ سرمون رددادیم 
 
 داشتیم جلوی ڪارگاـہ ورزش لی لی بازی میڪردیم 

یهودیدیم یڪی ازبچـہ ها با یـہ جعبـہ شیرینی ر؋ توڪلاسو

؋ـاطی گـ؋ بـہ اـ؋ـتخارعروس خانووووووووووم.

بعدبزن برقص.

ماداشتیم شاخ درمیاوردیم 

باتعجب پریدیم توڪلاس دیدیم بچـہ هادارن شیرینی میخورن 

گـ؋ـتیم لابدتولدشـہ شیرینی اوردہ و بعدبروبچم ب شوخی گـ؋ـتن عروس خانوم.

یهوبرگشت بـہ ماشیرینی تار؋ ڪنـہ 

دیدیم اولل خوشگل موشگل شدہ ؋ـهمیدیم جدی جدی ازدواج ڪردہ

 خلاصـہ تبریڪواینا بعدم ڪلی بزن برقصومسخرہ بازی حالار؋ـتیم سرجامون نشستیم 

دیدم نجمـہ بغض ڪرده.

میگم چتـہ عجقم 

خیلی جدیا میگـہ مرضیـہ من ازترشیدہ شدن میترسم خخخخخ

 داشتم ریسـہ میر؋ـتم 

نسرین اومدنشست دیدم تواـ؋ـق محوہ 

گـ؋ـتم توچتـہ عجقم

 ؋ـقط سڪوت ڪردہ بودهردودیقـہ یبارمیگـ؋ شوهر بعددوبارہ تواـ؋ـق محومیشد

خخخخخخ

زنگ تـ؋ـریحایڪی ازبچـہ های پیش دانشگاهی میومد دم درڪلاس ما

گـ؋ـتیم خدایا این ڪیـہ باڪی ڪاردارہ 

حالا دخترہ ام خوششششششششششگل سـ؋ـیدچشاش رنگی شبیـہ ؋ـرانسویاس اصن.

بعد؋ـهمیدیم خواهرشوهردوستمه.

بعدهممون گـ؋ـتیم ینی اگـہ شوهرت بـہ خوشگلیـہ همین خواهرشوهرتـہ الهی ڪـہ ڪو؋ـتت بشـہ خخخخ بترڪی

نسرین بدبخ ازوقتی خواهرشوهرہ رودید اـ؋ـسردگی گـر؋ 

گویا ایام امتحانا صندلی ڪناری نسرین بودہ همسایشونم هس خخخخ

من تاـ؋ـهمیدم گـ؋ـتم ای ننگ برتوباد ینی خاااڪ توسرت  ای بی عرضـہ 

حالا همین عروس خانوم ازبچـہ های خوابگاس دومادایناشهرمیشینن بعدماگـ؋ـتیم لابددوماداومدہ دنبال ابجیش

 اینودیدہ پسندیدہ

 الهی ڪورشـہ چشی ڪـہ ماروندیدہ خخخخخخ

 پسرہ ی ڪوووورہ بدبخ ماروبـہ این عظمت ندیدی 

 اصن داستان داریما 

 
 اونروزم درسامون خیلی سخت بود زنگ اخرهممون داشتیم ازخستگی میمردیم تااینڪـہ زنگ خونـہ هاخوردو

ازڪلاس ڪـہ اومدیم یـہ خانومـہ  گـ؋ باـ؋ـلانی ڪاردارم ما ؋ـڪ نمیڪردیم مامان ؋ـلانیـہ 

بعدگـ؋ عروسمـہ دیگـہ اومدم دنبال

 عروس عزیزم قربونش برم

خوملضضضضضض

 دل مارومیسوزونییییییییییییییی

 تازہ زنگ تـ؋ـریحاام خواهرشوهرش واسش یه عالمـہ خولاڪی خوشمزہ میارہ

 هی خواهرشوهره میادوچشمون که بهش میوفته داغ دلمون تازه میشه خخخخخ

 به مامانم میگم.میگه فردامیام به مدیرتون میگم ایناروممنوع الملاقات کنه سرکلاس انقدشماروهوایی نکنه 

 چن روزپیشم عروسیش بود 

نامرد؋ـقط بچـہ های خوابگارودعوت ڪرد.

امروز معلماحاضرغایب ڪـہ میڪردن عروس نبودویڪی ازبچـہ ها.

ماام میگـ؋ـتیم اون که عروسه اون یکیم لابدساقدوشه نیومده 

نه جدی ایناکه شوخی بود 
ولی خودش خیلی دخترخوبیه

 ان شاالله خوشبخت شنو یه عمرشادباهم زندگی کنن و  عاقبت بخیرشن.

خداعاقبت ماروهم بخیرکنه 


♥ چهارشنبه 20 بهمن 1395 ساعت 03:05 ب.ظ توسط :) نظرات()
نمایش نظرات 1 تا 30